Tillsynsmeddelande 13.12.2016 – 83/2016

Anvisningar om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation träder i kraft 20.12.2016

​Finansinspektionen införlivar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation (ESMA/2016/1478 SV | 20.10.2016) i det nationella regelverket genom att i föreskrifterna och anvisningarna 6/2016 införa en anvisning om efterlevnad av ESMAs riktlinjer.

Finansinspektionens anvisningar har utfärdats den 1 december 2016 och träder i kraft den 20 december 2016.

Finansinspektionen rekommenderar i sina anvisningar att personer och emittenter som hör till tillämpningsområdet för riktlinjerna följer ESMAs riktlinjer.

Närmare upplysningar lämnas av

Anu Lassila-Lonka, marknadsövervakare, telefon 010 831 55 66 eller anu.lassila-lonka(at)fiva.fi

Bilagor
Föreskrifter och anvisningar 6/2016
ESMAs Riktlinjer om MAR – Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation (pdf)