Tillsynsmeddelande 9.6.2022 – 31/2022

Ändringar i anvisningarna om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation träder i kraft den 13 juni 2022

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har ändrat sina riktlinjer om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation av den 20 oktober 2016 genom att lägga till riktlinjer om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i samband med tillsyn av kreditinstitut. De nya riktlinjerna gäller legitima intressen och möjligheter för emittenter som omfattas av kapitalkravsdirektivet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation beträffande ytterligare kapitalbaskrav (P2R) och riktlinjen för ytterligare kapitalbas (P2G) enligt översyns- och utvärderingsprocessen (SREP) till dess att myndigheten har fattat det slutliga beslutet. Esma meddelar dessutom riktlinjer om legitima intressen för emittenter som omfattas av kapitalkravsförordningen att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation i samband med beslut om minskning av kapitalbasinstrument och myndighetens tillstånd för detta.

Finansinspektionen sätter i kraft Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer (ESMA 70-159-4966 SV) Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation och inverkan på tillsyn i Finland genom att komplettera föreskrifter och anvisningar 6/2016 med en anvisning om tillämpning av Esmas riktlinjer.

Finansinspektionen meddelade anvisningarna den 24 maj 2022 och de träder i kraft den 13 juni 2022.

I sina anvisningar rekommenderar Finansinspektionen att de emittenter som omfattas av tillämpningsområdet för anvisningarna följer Esmas riktlinjer.

Närmare upplysningar lämnas av

Pia Ovaska, ledande jurist, tfn 09 183 5296 eller pia.ovaska(at)fiva.fi

Bilagor