Rapportering av kreditinstitutens och deras finansiella företagsgruppers fastighetsinnehav

Föreskrifter och anvisningar 1/2023 (pdf)

Rapportering av kreditinstitutens och deras finansiella företagsgruppers
fastighetsinnehav

  • gäller från 20.1.2023 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Läs mer

Föreskriftssamling