Tjänsteleverantörer som lämnat in anmälan

Tjänsteleverantörer som lämnat in anmälan

Här kan du få följande information om tjänsteleverantörer som lämnat in anmälan om gränsöverskridande tjänster:

  • Kontaktuppgifter
  • Länder till vilka företagen tillhandahåller tjänster
  • Information om verksamhetstillstånd eller annan rättslig grund att bedriva verksamhet

 

Finansinspektionen har avfört tjänsteleverantörer från Förenade kungariket som lämnat in en anmälan om etablering av filial eller om fritt tillhandahållande av tjänster ur sitt register den 1 januari 2021.