Serviceleverantörer som lämnat in anmälan

Serviceleverantörer som lämnat in anmälan

Här kan du få följande information om tjänsteleverantörer som lämnat in anmälan om gränsöverskridande tjänster:

  • Kontaktuppgifter
  • Länder till vilka företagen tillhandahåller tjänster
  • Information om verksamhetstillstånd eller annan rättslig grund att bedriva verksamhet