Ärendehantering

Antal ärenden som var aktiva i Finansinspektionens ärendehantering12
(huvudavdelningar och viktigaste ärendetyper inom dem)

St.

Förvaltning

188

Reglering

152

Tillsyn

5 838
Exempel på ärendetyper:
Underrättelser; filialer och gränsöverskridande verksamhet

 

494

Fastställande och ändring av bolagsordningar, föreningsordningar och stadgar

 

140

Kundbrev till privatpersoner 278
Ledningsprövning (fit & proper) 328
Inspektioner 88
Beviljande och utvidgning av verksamhetstillstånd
33
Övriga 271
Exempel på ärendetyper:  
Nationellt samarbete 55
Internationellt samarbete 15
  6 449

I försäkringsförmedlarregistret, som inte omfattas av ärendehanteringen, behandlades 380 nya registreringsansökningar och 6 102 ändringsansökningar.

Riksdagens utfrågningar och remisser om lagberedning

Finansinspektionens experter kallades 53 gånger för att höras av riksdagens olika utskott. Från Finansinspektionen begärdes 48 utlåtanden om nationell lagberedning och 53 andra utlåtanden inom dess område.

 

12 Siffrorna innehåller ärenden som kommit via ärendehanteringen samt via Finansinspektionens elektroniska ärendehanteringssystem.