FIN-FSA regulations and guidelines for sickness and benefit funds

Regulations and guidelines

Open all elements Close all elements
Accounting, financial statements and management report
Insurance operations

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries

Vastuuvelan kate: Lisäeläkelaitokset sekä hautaus- ja eroavustuskassat

Employee pension insurance Sickness and benefit funds

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Employee pension insurance Life and non-life insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries

sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat

Sickness and benefit funds

Hautaus- ja eroavustuskassojen vastuuvelan laskuperusteet

Sickness and benefit funds