FIN-FSA regulations and guidelines for employee pension insurance

Regulations and guidelines

Open all Close all
Organisation of supervised entities’ operations

Customer due diligence; Prevention of money laundering and terrorist financing Credit institutions Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Code of conduct

Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Credit institutions Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Operations of securities markets

Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Employee pension insurance Investment service providers

Markkinoiden tunnustelua vastaanottavat henkilöt Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Insurance operations

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries

Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet Employee pension insurance

Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Employee pension insurance

Työeläkelaitosten vakavaraisuus Employee pension insurance

Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat Employee pension insurance Sickness and benefit funds

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Employee pension insurance Life and non-life insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries

Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiö Employee pension insurance

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen Employee pension insurance

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto Employee pension insurance

Merimieseläkekassan hallinto Employee pension insurance

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallinto julkaiseminen Employee pension insurance

Lisäeläkelaitosten hallinto Employee pension insurance

Eläkekassat Employee pension insurance

Eläkesäätiöt Employee pension insurance

Occupational retirement provision activities Employee pension insurance

Miscellaneous regulations and guidelines

Criteria on simplified, transparent and standardised securitisation Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors