FIN-FSA regulations and guidelines for life and non-life insurance

Regulations and guidelines

Open all Close all
Organisation of supervised entities’ operations

Customer due diligence; Prevention of money laundering and terrorist financing Credit institutions Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Code of conduct

Disclosure of expenses and returns of long-term savings agreements and insurance policies Credit institutions Fund management companies Life and non-life insurance Insurance intermediaries Investment service providers

Asiakasvalitusten käsittely Credit institutions Fund management companies Payment service providers Life and non-life insurance Insurance intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Credit institutions Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Credit institutions Stock exchange and other trading venues Life and non-life insurance Insurance intermediaries

Tuotehallintamenettely Credit institutions Payment service providers Life and non-life insurance Insurance intermediaries

Operations of securities markets

Markkinoiden tunnustelua vastaanottavat henkilöt Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Insurance operations

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II -ohjeet I osa Life and non-life insurance

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Employee pension insurance Life and non-life insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittaminen ja hallintojärjestelmä Life and non-life insurance

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II- ohjeet II osa, raportointia koskevat ohjeet Life and non-life insurance

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II- ohjeet II osa, muut kuin raportointia koskeva ohjeet Life and non-life insurance

EEA insurance companies Life and non-life insurance

Miscellaneous regulations and guidelines

LEI-tunnuksen käyttöönotto Credit institutions Fund management companies Life and non-life insurance Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs)

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskenta ja raportointi Credit institutions Life and non-life insurance Investment service providers

Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointia koskevat ohjeet Credit institutions Life and non-life insurance Investment service providers

Criteria on simplified, transparent and standardised securitisation Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors