FIN-FSA regulations and guidelines for sickness and benefit funds

Regulations and guidelines

Open all Close all
Accounting, financial statements and management report
Operations of securities markets

Markkinoiden tunnustelua vastaanottavat henkilöt Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Payment service providers Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors

Insurance operations

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries

Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat Employee pension insurance Sickness and benefit funds

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Employee pension insurance Life and non-life insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries

Hautaus- ja eroavustuskassat Sickness and benefit funds

Miscellaneous regulations and guidelines

Criteria on simplified, transparent and standardised securitisation Credit institutions Stock exchange and other trading venues Central securities depositories Fund management companies Mortgage credit intermediaries Employee pension insurance Life and non-life insurance Unemployment insurance Sickness and benefit funds Insurance intermediaries Crowdfunding intermediaries Investment service providers Alternative investment fund managers (AIFMs) Issuers and investors