Historia

Finanssivalvonta (Fiva) perustettiin 1.1.2009, kun Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto yhdistyivät. Fiva toimii Suomen Pankin yhteydessä.

Rahoitustarkastus oli aloittanut toimintansa Suomen Pankin yhteydessä vuonna 1993. Ratan edeltäjä oli pankkitarkastusvirasto, joka toimi valtiovarainministeriön alaisuudessa perustamisvuodestaan 1922 aina vuoteen 1993 asti. Vakuutusvalvontavirasto perustettiin vuonna 1999, ja se toimi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alla.

Rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden valvonnan virstanpylväitä

2009
Finanssivalvonta aloitti toimintansa.

1999
Vakuutusvalvontavirasto aloitti toimintansa.

1993
Rahoitustarkastus aloitti toimintansa.

1922
Pankkitarkastusvirasto aloitti toimintansa valtiovarainministeriön alaisuudessa.
Vakuutusvalvontatoiminta siirtyi kauppa- ja teollisuusministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle.

1920
Osuuskassojen valvojaksi määrättiin järjestön oma keskusrahalaitos.

1895
Pankkivalvonta keskitettiin ensimmäisen kerran säästöpankkilain astuttua voimaan.

1891
Säädettiin laki vakuutustoimintaa valvovasta viranomaisesta. Filosofian tohtori August Ramsay valittiin ”vakuutustarkastelijaksi".

1866
Liikepankkijärjestelmän kehittymisen myötä säädettiin ensimmäinen pankkilaki. Pankkien valvontaohjeet antoi senaatti. Ohjeiden noudattamista valvoivat pankkeihin asetetut asiamiehet.

1668
Perustettiin Valtiosäätyjen pankki, joka oli yksi maailman ensimmäisistä keskuspankeista. Sen toimintaa valvoi kuusi pankkivaltuusmiestä.

1659
Kuningas Kaarle X Kustaa perusti pankkiylitarkastajan viran valvomaan Palmstruchin pankkia. Virka lakkautettiin pankin lopetettua toimintansa.