Muu tilaisuus  

Kuinka pankkeja valvotaan EU:ssa?Finanssikriisi nosti esiin tarpeen yhtenäistää pankkivalvontaan erimaissa. Globalisoituvassa maailmassa pankkien ongelmat leviävät helposti maasta toiseen, ja kansallinen valvonta ei ole ollut riittävää monikansallisille pankeille. Finanssikriisin kustannukset voivat olla kestämättömiä yksittäiselle maalle.

Ratkaisuna monikansallisten ja erityisesti isojen ja merkittävien pankkien valvontaan on euroalueen yhteinen pankkivalvonta. Yhteiset valvonnan pelisäännöt koko euroalueella luovat vakautta ja antavat mahdollisuuden puuttua riskeihin tehokkaammin ja ennakoivasti.

Tästä luennoi apulaisjohtaja Jyri Helenius Finanssivalvonnasta Suomen Pankin rahamuseossa osoitteessa Snellmaninkatu 2, Helsinki. Tilaisuus alkaa klo 17, ja siihen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Rahamuseon tapahtumakalenteri