Vakavaraisuusvalvojan tiedonantovelvollisuus

 

Vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan yhtenä tavoitteena on parantaa sääntelyn ja valvonnan avoimuutta. Valvojan tiedonantovelvollisuuden lisäämisen myötä valvottaville ja muille kiinnostuneille tarjoutuu mahdollisuus saada keskitetysti tietoa vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan toteutuksesta. Lisäksi tiedonantovelvollisuuden yhtenäinen toteutus EU-tasolla parantaa vertailtavuutta eri EU-maiden kesken. Tämä edistää osaltaan valvonnan menetelmien yhtenäisyyttä EU:ssa samoin kuin EU:n yhteismarkkinoiden integraatiota.

Valvojien velvollisuus tietojen julkaisemiseen perustuu luottolaitosdirektiivin (2013/36/EU) artiklaan 143(1).

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (650/2014) määritellään julkaistavien tietojen muoto, rakenne, sisällysluettelo ja vuotuinen julkistamisajankohta.

Finanssivalvonnan julkistamat tiedot löytyvät seuraavista osioista:

Avaa kaikki Sulje kaikki
Lait, asetukset, määräykset ja yleisohjeet

Tämä osio sisältää tietoa vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä sekä määräyksistä ja ohjeista.

Rules and guidance

Osio sisältää seuraavat taulukot:

Part 1 Transposition of Directive 2013/36/EU

Part 2  Model approval

Part 3  Specialised lending exposures

Part 4  Credit risk mitigation

Part 5  Specific disclosure requirements applied to institutions

Part 6  Waivers for the application of prudential requirements

Part 7  Qualifying holdings in a credit institution

Part 8  Regulatory and financial reporting

 

Vaihtoehtojen ja kansallisen harkintavallan käyttö

Tässä osiossa esitetään tiedot EU-sääntelyn sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä Suomessa. 

Options and national discretions

Osio sisältää seuravat taulukot:

Overview of options and discretions set out in Directive 2013/36/EU and Regulation (EU) N° 575/2013

Part 1 Overview of options and discretions set out in Directive 2013/36/EU and Regulation (EU) N° 575/2013

Details on specific transitional options and discretions set out in Regulation (EU) N° 575/2013            

Part 2  Transitional provision for own funds requirements (Article 465)

Part 3  Transitional treatment of unrealised losses measured at fair value (Article 467)

Part 4  Transitional treatment of unrealised gains measured at fair value (Article 468)

Part 5  Transitional provisions on the deductions from Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 items (Article 478)

Part 6  Transitional recognition in consolidated Common Equity Tier 1 capital of instruments and items that do not qualify as minority interests (Article 479)

Part 7  Transitional recognition of minority interests and qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 capital (Article 480)

Part 8  Additional transitional filters and deductions (Article 481)

Part 9  Limits for grandfathering of items within Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 items (Article 486)

Details on specific non-transitional options and discretions set out in Directive 2013/36/EU and Regulation (EU) N° 575/2013          

Part 10  Variable elements of remuneration (Article 94 of CRD)

Part 11  Risk weights and criteria applied to exposures secured by mortgages on immovable property (Article 124 of CRR)

Part 12  Minimum Loss Given Default (LGD) values for retail exposures secured by immovable property (Article 164 of CRR)

Vakavaraisuuden kokonaisarvio

Tämä osio sisältää tiedon siitä, miten rahoitussektorin vakavaraisuuden kokonaisarviota (SREP) koskevaa kansainvälistä sääntelyä sovelletaan Suomessa. Vakavaraisuuden kokonaisarvion tarkoituksena on varmistaa, että valvottavalla on riittävästi omia varoja olennaisten riskien kattamiseksi ja että valvottavalla on luotettava hallinto ja sisäinen valvonta sekä riskienhallintajärjestelmät toimintansa vakauden turvaamiseksi. Vakavaraisuuden kokonaisarvio sisältää sekä määrällisesti mitattavia että laadullisia, riskien hallinnan tasoon kohdistuvia elementtejä.

Supervisory review and evaluation process (SREP)

Tilastotiedot

Tässä osiossa esitellään aggregaattitasolla vakavaraisuuskehikkoon liittyvää kansallista tilastodataa vähemmän merkittävistä LSI-luottolaitoksista. EKP:n valvonnassa olevien suomalaisten merkittävien luottolaitosten tiedot sisältyvät EKP:n julkaisemiin taulukkoihin.   

Tilasto (excel)

Osio sisältää seuraavat taulukot:

Part 1 Data on financial sector per Competent Authority
Part 2 Data on credit risk
Part 3 Data on market risk
Part 4 Data on operational risk
Part 5 Data on supervisory measures and administrative penalties
Part 6 Data on waivers

Vastaavat muiden EU-maiden vakavaraisuusvalvojien julkistamat tiedot löytyvät  Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) verkkopalvelun kautta