Työeläkevakuutusta koskeva lainsäädäntö

Tälle sivustolle on koottu keskeisintä valvottaviamme koskevaa lainsäädäntöä.

Vakuutusyhtiölaki (521/2008)

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997)

Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta (315/2015)

Eläkesäätiölaki (1774/1995)

Vakuutuskassalaki (1164/1992)

Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa (173/2009)

Merimieseläkelaki (1290/2006)

Laki valtion eläkerahastosta (1297/2006)

Laki Kevasta (66/2016)

Kirkkolaki (1054/1993)

Kaikki voimassa olevat työeläkkeitä koskevat lait löytyvät ETK:n säädöspalvelusta.