Ohjeet työntekijöiden ja asiamiesten rikkomusepäilyiden ilmoittamiseen

Ilmoituksen tekeminen

Rikkomusepäilystä voidaan ilmoittaa sähköisesti Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojatulla sähköpostilla osoitteeseen WB-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi.

Suojattu sähköposti

Suojatun sähköpostin ohje

Suojatulla sähköpostilla lähetettävässä ilmoituksessa käytetään oheista lomaketta: Ilmoitus väärinkäytösepäilystä -lomake . Lomakkeen voi tallentaa omalle koneelleen, täyttää sähköisesti ja tulostaa. Ilmoituksen tulee sisältää vapaamuotoinen kuvaus asiasta, josta ilmenee seuraavat asiat:

  1. taho, jota ilmoitus koskee
  2. väärinkäytösepäilyn ajankohta ja
  3. miten asia on tullut esille.

Ilmoitukseen voi liittää asiakirjoja ja muita tallenteita.

Ilmoituksessa on suositeltavaa antaa ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, jotta Finanssivalvonta voi tarvittaessa pyytää ilmoittajaa selventämään ilmoittamiaan tietoja tai antamaan asiassa lisätietoja. Ilmoitus voidaan kuitenkin tehdä myös nimettömänä.

Finanssivalvonta ilmoittaa viestin vastaanottamisesta viipymättä kirjallisesti. Kirjallista ilmoitusta ei kuitenkaan lähetetä, jos ilmoittaja on niin nimenomaisesti pyytänyt, taikka jos Finanssivalvonnalla on perusteltu syy uskoa, että kirjallinen ilmoitus vaarantaisi ilmoittajan henkilöllisyyden suojan.

Finanssivalvonta ei ilmoita asiassa tekemistään jatkotoimenpiteistä, jollei tähän ilmene erityistä syytä.