Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki Sulje kaikki
Taloudellinen tila ja riskit
Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
1/2011 luku 4
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

VQ Vakuutusmeklareiden raportointi

VQ-taulukon täyttöohje

Vuosittain
31.12.

30.4.

 

Ilmoitukset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
4/2015 luku 4.5
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Liiketoimintakertomus

Lomake (excel)

  • Toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tilastot(at)finanssivalvonta.fi
  • Viestin otsikoksi merkitään ”Vakuutusmeklari / yhtiön virallinen nimi”
  • Liiketoimintakertomuksen voi toimittaa suojatun sähköpostiyhteyden kautta: Finanssivalvonnan suojattu sähköposti
Vuosittain 30.4.

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
4/2015
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Tilinpäätös

  • Toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tilastot(at)finanssivalvonta.fi tai postitse Finanssivalvonta, Meklaritilastot, PL 103, 00101 Helsinki
  • Viestin otsikoksi merkitään ”Vakuutusmeklari / yhtiön virallinen nimi”
  • Liiketoimintakertomuksen voi toimittaa suojatun sähköpostiyhteyden kautta: Finanssivalvonnan suojattu sähköposti
Vuosittain yhtiömuodosta riippuen kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta