Ohjeet valvottavan hakemuksen tekemiselle

Valvottavan tulee laatia rikkomusepäilyjen ilmoittamista ja näiden käsittelyä koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat mukaan lukien toimenpiteet ilmoituksentekijän suojelemiseksi. Menettelytapojen tulee sisältää ohjeet työntekijöille ja asiamiehille rikkomusepäilyjen ilmoittamiseksi. Menettelytapojen tulee olla valvottavan toiminnan luonteeseen ja kokoon nähden oikeasuhtaiset.

Mikäli valvottava aikoo hyödyntää Finanssivalvonnan ilmoituskanavaa rahanpesulain 7 luvun 8 §:n mukaisena ilmoituskanavana, pyydämme toimittamaan vapaamuotoisen hakemuksen kirjaamoomme (kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi) ja viittaamaan viestin otsikossa hakemukseen Finanssivalvonnan ilmoituskanavan käyttämisestä rahanpesusääntelyn rikkomusepäilyiden ilmoittamisessa.

Hakemuksen tulee sisältää valvottavan riskiarvio sekä perusteet sille, miksi valvottava katsoo, että sen koko, toiminta ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit huomioon ottaen Finanssivalvonnan ilmoituskanava olisi riittävä. Hakemuksen tulee sisältää myös sisäiset ohjeet, joissa ohjeistetaan valvottavan työntekijöitä ja asiamiehiä tekemään rahanpesusääntelyn rikkomusepäilyitä koskevat ilmoitukset Finanssivalvonnan ilmoituskanavan kautta.

Hakemus käsitellään Finanssivalvonnassa, jonka jälkeen Finanssivalvonta lähettää päätöksensä asiasta.

Kyseessä on Finanssivalvonnan myöntämä maksullinen lupa. Luvan hinta määräytyy hakemuksen käsittelyyn käytetyn työmäärän mukaisesti.