FinTech = Financial Technology eli finanssiteknologia on teknologiaa, erityisesti tietotekniikkaa, jota käytetään pankki-, vakuutus-, rahoitus-, sijoitus- tai maksupalveluiden tuottamiseen. Sanaa käytetään myös viittaamaan kasvuyrityksiin, jotka kehittävät uutta finanssiteknologiaa tai uusia finanssiteknologiaa hyödyntäviä palveluja.

Esimerkkejä fintech-maailman innovaatioista ja ilmiöistä

  • robottivarainhoitajat
  • mobiililompakot
  • asiakaspalvelu-chatbotit
  • kryptovarat, kuten bitcoin, litecoin ja ethereum
  • vertaislainaus ja vertaisvakuuttaminen
  • älysopimukset.

Mikä on Finanssivalvonnan rooli digitalisaatio- ja FinTech-asioihin liittyen?

Digitalisaatio muokkaa koko yhteiskunnan rakenteita ja toimitapoja, eikä finanssiala ole poikkeus. Tiukentuva kilpailu, lainsäädännön muutokset ja asiakkaiden toiveiden ja odotusten muuttuminen saavat finanssialan yritykset kehittämään asiakkailleen uusia teknologioita hyödyntäviä palveluita ja tuotteita. Finanssivalvonta seuraa teknologista kehitystä ja finanssitoimialan trendejä sopeuttaen valvontatyötään toimialan kehitystä vastaavasti. Finanssivalvonta toimii myös finanssialan yritysten lupaviranomaisena. Uudet palveluntarjoajat, kuten fintech start-up -yritykset hakevat toiminnan luonteen niin vaatiessa Finanssivalvonnalta toimilupaa tai rekisteröintiä. Finanssivalvonta suhtautuu innovaatioihin myönteisesti, mutta sen roolina on myös tunnistaa innovaatioihin liittyvät riskit.