FinTech = Financial Technology eli finanssiteknologia on teknologiaa, erityisesti tietotekniikkaa, jota käytetään pankki-, vakuutus-, rahoitus-, sijoitus- tai maksupalveluiden tuottamiseen. Sanaa käytetään myös viittaamaan kasvuyrityksiin, jotka kehittävät uutta finanssiteknologiaa tai uusia finanssiteknologiaa hyödyntäviä palveluja.

Esimerkkejä fintech-maailman innovaatioista ja ilmiöistä

 • robottivarainhoitajat
 • mobiililompakot
 • asiakaspalvelu-chatbotit
 • kryptovarat, kuten bitcoin, litecoin ja ethereum
 • vertaislainaus ja vertaisvakuuttaminen
 • älysopimukset.

Mikä on Finanssivalvonnan rooli digitalisaatio- ja FinTech-asioihin liittyen?

Digitalisaatio muokkaa koko yhteiskunnan rakenteita ja toimitapoja, eikä finanssiala ole poikkeus. Tiukentuva kilpailu, lainsäädännön muutokset ja asiakkaiden toiveiden ja odotusten muuttuminen saavat finanssialan yritykset kehittämään asiakkailleen uusia teknologioita hyödyntäviä palveluita ja tuotteita. Finanssivalvonta seuraa teknologista kehitystä ja finanssitoimialan trendejä sopeuttaen valvontatyötään toimialan kehitystä vastaavasti. Finanssivalvonta toimii myös finanssialan yritysten lupaviranomaisena. Uudet palveluntarjoajat, kuten fintech start-up -yritykset hakevat toiminnan luonteen niin vaatiessa Finanssivalvonnalta toimilupaa tai rekisteröintiä. Finanssivalvonta suhtautuu innovaatioihin myönteisesti, mutta sen roolina on myös tunnistaa innovaatioihin liittyvät riskit.

 • Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2021: Suomen finanssisektorin vakavaraisuudessa vain pieniä muutoksia
  Suomen finanssisektorin vakavaraisuus kaikilla sektoreilla säilyi hyvänä myös vuoden 2021 kolmannelle neljänneksellä. Pankkisektorin vakavaraisuus laski hieman, mutta sen sijaan työeläke-, henki- ja vahinkovakuutussektoreilla vakavaraisuus vahvistui. Toimintaympäristön riskit liittyvät erityisesti koronapandemiaan, jonka osalta sekä riittämätön rokotekattavuus että uudet virusmuunnokset pitävät yllä epävarmuutta.
  Lehdistötiedote
  Finanssisektori Finanssivalvonta Lehdistötiedote Vakavaraisuus
 • Virtuaalivaluuttoja saavat Suomessa markkinoida vain tänne rekisteröityneet tarjoajat
  Virtuaalivaluuttojen ja niihin liittyvien palvelujen markkinointi on lisääntynyt suomalaisessa mediassa ja katukuvassa. Finanssivalvonta muistuttaa, että vain rekisteröityneet tarjoajat voivat markkinoida virtuaalivaluuttaa ja niihin liittyviä palveluita Suomessa. On tärkeää, että myös mainostilan myyjät tiedostavat tämän velvoitteen.
  Lehdistötiedote
  Finanssivalvonta Lehdistötiedote virtuaalivaluutan tarjoajat virtuaalivaluutta
 • Finanssivalvonnan konferenssi: EU:n finanssimarkkinat nyt ja tulevaisuudessa
  Koronapandemia on vaikuttanut talouteen ja finanssisektoriin maailmanlaajuisesti ja on myös vahvistanut finanssisektorin muutostrendejä. Näistä näkyvin on digitalisaatio, joka tehostaa finanssisektorin toimintaa ja edistää innovaatioita mutta tuo myös mukanaan uudenlaisia riskejä: finanssisektori onkin ollut yksi merkittävimmistä kyberhyökkäysten kohteista maailmanlaajuisesti. Myöskään tarve ilmastonmuutosta torjuviin toimiin ei ole vähentynyt pandemian aikana ja finanssisektorin tuleekin huomioida aiempaa aktiivisemmin ilmastonmuutoksen vaikutukset niin omaan liiketoimintaansa kuin asiakkaidensa riskeihin.
  Lehdistötiedote
  EU Finanssimarkkinat Finanssivalvonta Konferenssi Lehdistötiedote
 • Makrovakauspäätös: Lainakatto säilyy 85 prosentissa, pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus ennallaan
  Lehdistötiedote
  Lainakatto muuttuva lisäpääomavaatimus
 • Finanssivalvonta on määrännyt POP Pankkikeskus osk:lle seuraamusmaksun ja antanut sille julkisen varoituksen
  Finanssivalvonta on määrännyt POP Pankkikeskus osk:lle seuraamusmaksun laiminlyönneistä yhteenliittymän operatiivisten riskien hallinnassa. Lisäksi Finanssivalvonta antoi POP Pankkikeskus osk:lle julkisen varoituksen yhteenliittymän ohjaus- ja valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä.
  Lehdistötiedote
  Finanssivalvonta Julkinen varoitus Lehdistötiedote POP Pankkikeskus osk Seuraamusmaksu