Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki Sulje kaikki
Taloudellinen tila ja riskit

Suomalaiset luottolaitokset

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Neljännesvuosittain, puolivuosittain, vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

COREP OF Omat varat

 

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP LR Omavaraisuusaste

 

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP LE Suuret asiakasriskit

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP LCR DA  Maksuvalmiusvaatimus

Kuukausittain kalenterikuukauden viimeisen päivän tilanne

15. kalenteripäivä tiedon ajankohdan jälkeen

ks yllä

COREP NSFR Pysyvän varainhankinnan vaatimus

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

ks yllä

COREP ALM Likviditeetin lisämetriikka

Kuukausittain kalenterikuukauden viimeisen päivän tilanne

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15. kalenteripäivä tiedon ajankohdan jälkeen

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

5/2014 luku 3
Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta

AE

 

 1. Tiedonkeruun osat A, B ja D neljännesvuosittain: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 2. Tiedonkeruun osa C vuosittain: 31.12.
 3. Tiedonkeruun osa E puolivuosittain: 30.6., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

6/2014 luku 3
Raportointi varainhankintasuunnitelmista
FP Vuosittain 31.12. tilanteesta

Viimeistään 31.3.

CRD artikla 78
Laki luottolaitostoiminnasta luku 11
Valvottavatiedote 40/2016 - 2.6.2016
Omien varojen vaatimusten laskemista koskeva sisäisten menettelyjen vertailu

SBP Vuosittain 31.12. tilanteesta

Viimeistään 11.4.

1/2014 luku 4
Luottolaitosten riskitiedonkeruu

S Pankkijärjestelmän tila

 

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30 pankkipäivän kuluessa

ks yllä

R Korkoriski

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

20 pankkipäivän kuluessa

ks yllä

V Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

1/2014 luku 4
Luottolaitosten riskitiedonkeruu

3/2015 Luototussuhteen laskenta

LTC Luototussuhteen raportointi

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30 pankkipäivän kuluessa

7/2015 luku 5
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskenta ja raportointi

RVA

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

10.5., 10.8., 10.11., 28./29.2.

7/2012 luku 4
Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi

KP

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15 pankkipäivän kuluessa

Rahanpesulaki (444/2017)

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

31.3.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Talletuksia vastaanottavien ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Neljännesvuosittain, puolivuosittain, vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

COREP OF Omat varat

vain C15.00 (CR IP Losses) Kiinteistövakuudellisesta luotonannosta aiheutuvat vastuut ja tappiot

Puolivuosittain
30.6., 31.12.

11.8., 11.2.

1/2014 luku 4
Luottolaitosten riskitiedonkeruu

S Pankkijärjestelmän tila

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30 pankkipäivän kuluessa

1/2014 luku 4
Luottolaitosten riskitiedonkeruu

3/2015 Luototussuhteen laskenta

LTC Luototussuhteen raportointi

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30 pankkipäivän kuluessa

Rahanpesulaki (444/2017)

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

31.3.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Muita kuin talletuspalveluja harjoittavien ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

 

FINREP
F-taulukot

Neljännesvuosittain, puolivuosittain, vuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

 

COREP OF Omat varat

vain C15.00 (CR IP Losses) Kiinteistövakuudellisesta luotonannosta aiheutuvat vastuut ja tappiot

Puolivuosittain
30.6., 31.12.

11.8., 11.2.

1/2014 luku 4
Luottolaitosten riskitiedonkeruu

3/2015 Luototussuhteen laskenta

LTC Luototussuhteen raportointi

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30 pankkipäivän kuluessa

Rahanpesulaki (444/2017)

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

31.3.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Ilmoitukset

Suomalaiset luottolaitokset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät ja -osoite

Valvottavatiedotteet
7.5.2015 - 18/2015
5.6.2015 - 24/2015

Euroopan keskuspankin asetus valvontamaksuista (EU) 1163/2014 (EKP/2014/41) ja päätös (EU) 2015/530 (EKP/2015/7) 

Euroopan keskuspankin valvontamaksutietojen kerääminen
COF

Vuosittain Viimeistään 1.7.

Laki luottolaitostoiminnasta

1. Muuttuvien palkkioiden suurta enimmäisosuutta koskeva yhtiökokouksen päätös - 8 luku 8 §
Valvottavatiedote 22/2015 – 29.5.2015 sisältää käytettävän lomakkeen.

 

viipymättä

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

2. Tietoa yli miljoona euroa vuodessa ansaitsevista – 8 luku 16 §
Valvottavatiedote 35/2018 – 18.6.2018
sisältää lomakkeen ja linkin EBAn ohjeisiin (= High earners)

vuosittain

30.6.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

3. Palkitsemisen kehittymistä koskeva tiedonkeruu – 8 luku 16 § (Finanssivalvonta ilmoittaa kohderyhmälle raportointivelvollisuudesta)
Valvottavatiedote 35/2018 – 18.6.2018
sisältää lomakkeen ja linkin EBAn ohjeisiin (= Benchmarking)

vuosittain

30.6.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

RA1.4 luku 5.1

RavaL 2 luku 14 §

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

LSI-valvottavat:
Fit & Proper -lomake L3 (word)

SI-valvottavat:
Fit & Proper -lomake (word)

 

Viipymättä nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä tai siitä ajankohdasta, kun henkilö ottaa tehtävän vastaan.

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

8/2014

Operatiiviseen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

 

 

 • luku 9.1

Ilmoitus toiminnan häiriöistä ja virheistä

Häiriöilmoituslomake (excel)

 

Viipymättä niiden ilmaannuttua

hairio(at)finanssivalvonta.fi

 • ks. yllä

Ilmoitus merkittävistä maksupalveluhäiriöistä

Merkittävän maksupalveluhäiriön ilmoituslomake (excel)

 

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden (GL/2017/10) määräaikojen mukaisesti

 • luku 9.2

Vuosi-ilmoitus operatiivisen riskin aiheuttamista tappioista

Vahinkoilmoituslomake (word)

 

opriskivahinko(at)finanssivalvonta.fi

25/2013 luku 10.3

Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Suurten asiakasriskien ylitysraportointiin tarkoitettu ylitysilmoituslomake (excel)

 

Viipymättä ylityksen havaitsemisesta

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

105.2 luku 2

Luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmän osakkeen- ja kiinteistöomistuksen ilmoittamisesta

Lomakkeet ovat saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelusta

Vuosittain 31.12. tilanteesta

Viimeistään 1.4.

FivaRaportointi(at)finanssivalvonta.fi

Valtioneuvoston asetus 208/2014
LLL (610/2014) 3 luku 1 § 
RavaL (699/2004) 11 §

Omistusosuuden hankkiminen ja luovuttaminen luottolaitoksessa

Omistusosuuden muutos / Luonnollista henkilöä koskeva ilmoituslomake (word)

Omistusosuuden muutos / Oikeushenkilön ilmoituslomake (word)

Omistusosuuden muutos / kohdeyritystä koskeva ilmoituslomake (word)

 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

9/2017

Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointi

Valvottavatiedote 55/2017 – 3.10.2017

 

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Asetus (EU) 2017/847 (maksun tiedot -asetus)

5/2018 Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot maksajasta ja maksunsaajasta

Ilmoitukset maksajan tai maksunsaajan tietojen toimittamatta jättämisestä ja toteutetuista toimista.

Lomake on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelusta 

 

Viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa maksupalveluntarjoajan toistuvan laiminlyönnin havaitsemisesta.

maksuntiedot(at)fiva.fi

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset  

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

RA1.1 luku 4
(LLL 5 luku 15§)
TaYL 6 luku 33 §)
RavaL 2 luku
Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5, 15.8, 15.11., 28./29.2.  

FivaRaportointi(at)finanssivalvonta.fi

RA1.2 luku 4
LLL 5 luku 13 §
RavaL 2 luku 10§
Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä

 

Etukäteen ennen määräysvallan hankkimisesta

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

1/2012 luku 8 Toiminnan ulkoistaminen

 

Etukäteen

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016 luku 13.2.2

Tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen

 • Jäljennös tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta
 • Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta
 • Jäljennös tilinpäätöstä käsitelleen yhtiökokouksen tai sitä vastaavan elimen kokouksen pöytäkirjasta

Vuosittain

Kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

ks. yllä

Taloudellinen katsaus

(yhtiön puolivuosikatsaus ja yhtiön säännöllisesti kolmelta tai yhdeksältä kuukaudelta julkaisemat toimintansa tulosta ja taloudellista asemaa koskevat tiedot)

 

Katsauskausittain

Kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

2/2016 luku 13.3.2

Tilintarkastajien raportit valvottavalle, valvottavan omistusyhteisölle tai sen tytäryhtiölle

 

Kahden viikon kuluessa raportin esittämisestä valvottavalle

RA4.10 luku 5

Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen

Vuosittain per 31.12. tilanteesta

Kahden kuukauden kuluessa ilmoitusajankohdasta

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Laki luottolaitostoiminnasta
4 luku 7 § 2 mom.

Luottolaitos ei saa aloittaa toimintaansa ennen kuin se on toimittanut Finanssivalvonnalle:

 1. luottolaitosta koskevan täydellisen otteen kaupparekisteristä, johon sisältyvät yhtiöjärjestys tai säännöt;
 2. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimet ja heitä koskevat tarvittavat muut tiedot.

Jos 2 momentissa mainitussa tiedossa tapahtuu muutos, uusi tieto on viipymättä ilmoitettava Finanssivalvonnalle.

 

 

8/2014 luku 9.3

Vuosittainen arvio maksupalveluiden operatiivisista ja turvallisuusriskeistä (vapaamuotoinen riskiarvio)

 

Vuosittain 28.2. mennessä. Ensimmäinen arvio 28.2.2019 mennessä.

operatiivinenriski(a)finanssivalvonta.fi

Standardi 1.5 luku 6

RavaL 2 luku 9§

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän ja sen omistusyhteisön tunnistaminen

 

Viivytyksettä saatuaan tiedon ryhmittymään kuulumisesta

kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

7/2015 luvut 5.1 ja 5.2

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän rakennetta koskevat tiedot sekä vakavaraisuuslaskelman apulaskelmat ja erittelyt

Vuosittain 31.12. tilanteesta

28.2. mennessä

FivaRava-vakavaraisuusraportit(at)fiva.fi

 

Kaupparaportointi
Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

Rahoitusvälineillä toteutetut liiketoimet

Lisätietoa kaupparaportoinnista

 

viipymättä tai seuraavana päivänä