Raportointijärjestelmän Q & A

Tälle sivulle on koottu Finanssivalvonnan valvottavan taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmäuudistukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Lista päivittyy sitä mukaa, kun uusia kysymyksiä ilmenee. Sähköiseen asiointipalveluun liittyviä kysymyksiä löytyy täältä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Kuinka raportit voi toimittaa uuteen raportointijärjestelmään?

Raportit voidaan toimittaa raportointijärjestelmään kolmella eri tavalla

 • Lataamalla raporttitiedosto (XBRL/XML/CSV) järjestelmään
 • Toimittamalla raporttitiedosto suoraan omasta järjestelmästä SFTP-yhteydellä (Application to Application, A2A)
 • Täyttämällä web-lomakkeet (suositellaan käytettäväksi vain pienelle määrälle lomakkeita)
  • CSDR7-, CSDR9 ja MMF-tiedonkeruille ei ole suunnitteilla web-lomakkeita


Kuinka raporttitiedoston voi tuottaa, kun Finanssivalvonnan tarjoamat tiedonkeruusovellukset eivät ole enää käytössä?

 • Finanssivalvonnan tiedonkeruusovelluksen voi korvata kaupallisella tuotteella
 • Kannattaa huomioida, että Finanssivalvonnan tiedonkeruusovellusten tuottaminen päättyy porrastetusti sitä mukaa kun raportointi siirtyy uuteen raportointijärjestelmään
 • Eurofiling ylläpitää listaa XBRL-sovelluksista: https://eurofiling.info/portal/xbrl-solutions/


Pitääkö raporttitiedosto salata ennen sen toimittamista Finanssivalvontaan?

 • Raporttitiedostoja ei tarvitse salata raportoitaessa uuteen järjestelmään


Miten saan tuotettua XBRL-tiedoston?

 • XBRL-raportin voi tuottaa raportoijan omista tietojärjestelmistä yhteistyössä oman IT-palveluntarjoajan kanssa
 • XBRL-raportin voi tuottaa erillisellä valmisohjelmistolla
 • Pieneen määrään raportointia voi hyödyntää uuden raportointijärjestelmän web-lomaketta
 • Apua XBRL-raportointiin löytyy netistä esimerkiksi


Haluan toimittaa raportit suoraan omasta järjestelmästä käyttämällä SFTP-yhteyttä. Kuinka minun täytyy silloin toimia?

 • Ota yhteyttä osoitteeseen NewReportingSystem(at)Fiva.fi jotta voimme sopia yhteyden käyttöönotosta


Pystyykö XBRL-tiedostot lataamaan portaaliin sellaisenaan ja selaamaan taulukoita sekä lukuja siellä ja validoimaan raportit?

 • Tiedostot pystyy lataamaan portaaliin esim. raahaa ja pudota –toiminnolla
 • Toimitetun raportin selaaminen on mahdollista
 • Toimitettu raportti on mahdollista ladata Excel-muodossa raportoijan omalle työasemalle
 • Tiedoston validointi tapahtuu heti sen toimittamisen jälkeen. Palaute raportista tulee validoimisen jälkeen
 • Testiympäristöä voi ja on hyvä käyttää raportin validoimiseen ennen raportin toimittamista


Pystyykö järjestelmällä selaamisen lisäksi korjaamaan raportteja/taulukoita, muuttamaan ja syöttämään niille lukuja?

 • Web-lomakkeissa mahdollisuus on olemassa, mutta muissa toimitusvaihtoehdoissa ei (raportin lataus, A2A)


Onko välitallennus mahdollista ja onko jokin testiympäristö missä validoidaan raportti vai suoraan tuotannossa?

 • Web-lomakkeissa välitallennus on mahdollista
 • Testiympäristöä voi käyttää raportin validoimiseen ennen raportin toimittamista


Voiko raportin ladata portaaliin useana tiedostona?

 • Raportin tulee olla ehjä kokonaisuus eli portaali ei osaa yhdistää useita tiedostoja yhdeksi raportiksi


Saako järjestelmästä viestiä tai kuittausta hyväksytystä toimituksesta?

 • Järjestelmästä saa aina validointipalautteen, joka myös kertoo, onko raportti hyväksytty vai ei
 • Järjestelmä ei lähetä erillistä kuittia toimituksesta


Päivittääkö Portaali taulukoiden välisummat yms. reaaliaikaisesti, kuten esim. työkirjat nykyisin?

 • Ei ole suunnitteilla, että web-lomakkeet laskisivat välisummia


Missä formaatissa/tiedostomuodossa tietyn tiedonkeruun raportti tulee lähettää?

 • Raportin formaatti riippuu tiedonkeruusta. Lista formaateista löytyy täältä


Koska uuden raportointijärjestelmän konekieliset tietojenvälityksen kuvaukset julkaistaan?

 • Uuden raportointijärjestelmän mukaiset konekieliset tietojenvälityksen kuvaukset julkaistaan puoli vuotta ennen kunkin raportointikokonaisuuden siirtoa tuotantoon
 • Eurooppalaisten valvontaviranomaisten määritykset päivitetään tietojenvälityksen kuvauksiin niiden julkaisujen jälkeen
 • EBA ja EIOPA konekielisen tietojenvälityksen kuvaus on julkaistu


Koska uuden raportointijärjestelmän testiympäristö on raportoijien käytössä?

 • Uuden raportointijärjestelmän testiympäristö avataan raportoijille kesäkuun 2022 aikana


Voiko Excel-tiedostosta kopioida enemmän tietoa kuin yhden solun kerrallaan (esim. kokonaisen sivun)?

 • Tietojen syöttäminen on mahdollista web-lomakkeen avulla, johon voi syöttää tietoa käsin tai kopioida tietoa esimerkiksi Excel-tiedostosta solu kerrallaan
 • Tämän lisäksi uudesta raportointijärjestelmästä voi ladata omalle työasemalle Excel-tiedoston, johon voi lisätä lukuja Excelissä. Tällöin onnistuu myös suurempien alueiden kuin yksittäisten solujen kopiointi ja liittäminen. Tietojen täyttämisen jälkeen sama Excel-tiedosto pitää lukea sisään järjestelmään
 • Web-lomakkeiden lisäksi raportteja voi toimittaa suoraan omasta järjestelmästä (A2A) ja lataamalla raporttitiedosto (XBRL/XML/CSV) järjestelmään


Lisätietoja antaa

 • Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset: NewReportingSystem(a)fiva.fi