Armi Taipale

Avdelningschef, Kapitalmarknadstillsyn, 8/2019-

Född: 1981
Utbildning: juris magister, ekonomie magister

Tidigare befattningar

 • finansministeriet, finansmarknadsavdelningen
  • chef för enheten för kapitalmarknaderna och infrastrukturen 2015–2019
  • ekonom och jurist i olika befattningar 2007–2015

Nuvarande förtroendeuppdrag

 • ledamot av Esmas (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) förvaltningsstyrelse fr.o.m. 1.7.2023
 • ordförande i Esmas Data Standing Committee fr.o.m. 1.1.2023
 • ledamot i Esmas tillsynsstyrelse fr.o.m. 1.5.2022
 • direktionens ordförande i Försäkrings- och finansrådgivningen FINE fr.o.m. 2020

Tidigare förtroendeuppdrag

 • suppleant i styrelsen för Statens pensionsfond 2018–2019
 • medlem i Centralhandelskammarens revisionsnämnd 2010–2016
Armi Taipale

Armi Taipale

Avdelningschef

E-post: armi.taipale@finanssivalvonta.fi