Janne Häyrynen

Finansmarknadsavdelningen, Chef för enheten för kapitalmarknaderna och infrastrukturen 2019– Lagstiftningsråd 2011–, finansmarknadsavdelningen, finansministeriet

Född: 1971
Utbildning: juris kandidat, ekonomie doktor, docent i värdepappersmarknadsrätt (Helsingfors universitet)

Tidigare uppdrag

  • Finansministeriet
    • Finansmarknadsavdelningen, Chef för enheten för kapitalmarknaderna och infrastrukturen 2017–2018
  • Finansinspektionen
    • Avdelningen för marknadstillsyn, marknadsövervakare 2002–2011
  • Polisyrkeshögskolan
    • Forskningsenheten, forskare 1999–2002