Marja Nykänen

Finlands Bank, direktionens vice ordförande 2018–
Finlands Bank, direktionsmedlem 2017–

Född: 1962
Utbildning: vicehäradshövding

Tidigare befattningar

 • Finansinspektionen
  • Biträdande direktör 2014–2017
  • Avdelningschef, Institutstillsyn 2010–2017
 • Nordea Bank Ab
  • Enhetschef 2005–2010
 • Nordea Bank Finland Abp
  • Kreditcontroller 2002–2004
  • Kreditchef 2001–2002
 • Olika uppdrag i Nordeas föregångare 1987–2001
   

Nuvarande förtroendeuppdrag

 • Ledamot i EU:s Ekonomiska och finansiella kommitté (EFC) 2017–
 • Medlem i den nordisk-baltiska monetära och finansiella kommittén (NBMFC) 2018–
 • Styrelsemedlem i stiftelsen för Finlands nationalteater (Suomen Kansallisteatterin Säätiö) 2018–
 • Styrelsemedlem i Försvarskursföreningen 2020–

Tidigare förtroendeuppdrag

 • Medlem i Försörjningsberedskapsrådet 2017–2018
 • Ordförande för sektorn för finansbranschen inom försörjningsberedskapsorganisationen 2017–2018
 • Europeiska centralbanken, den gemensamma tillsynsmekanismen
  • Röstberättigad suppleant i tillsynsnämnden 2014–2017
 • Europeiska bankmyndigheten
  • Röstberättigad suppleant i tillsynsstyrelsen 2014–2017
  • Medlem i den ständiga kommittén: Standing Committee on Oversight and Practices 2011–2014