Marko Myller

Avdelningschef, Banktillsyn 1/2024–

Född: 1975

Utbildning: Magister i samhällsvetenskaper

Tidigare uppdrag

 • Finansinspektionen
  • Byråchef 2014–2023
 • Finlands Bank
  • Avdelningen för finansmarknad och statistik, senior ekonom 9/2008–7/2014

 • Europeiska centralbanken
  • Generaldirektoratet Statistik, ekonom 2/2008–8/2008

 • Finlands Bank
  • Finansmarknads- och statistikavdelningen, ekonom 2/2006–1/2008
 • Europeiska centralbanken
  • Generaldirektoratet Statistik, ekonom 8/2005–1/2006

 • Finlands Bank
  • Statistikavdelningen och Finansmarknads- och statistikavdelningen, ekonom 8/2000–7/2005

 • Statistikcentralen
  • Konjunkturerna i företag, högskolepraktikant och aktuarie 5/1999–8/2000

Nuvarande förtroendeuppdrag  

 • Suppleant i Europeiska centralbankens (ECB) tillsynsnämnd 1.1.2024–
 • Medlem av EBA:s (Europeiska bankmyndigheten) förvaltningsråd 12/2023–

Tidigare förtroendeuppdrag

 • Suppleant i EBA:s (Europeiska bankmyndigheten) förvaltningsråd 3/2021–11/2023
 • Suppleant i Europeiska centralbankens (ECB) tillsynsnämnd 15.6.2022–9.1.2023
Marko-Myller.gif

Marko Myller

Avdelningschef

E-post: marko.myller@finanssivalvonta.fi