Paula Kirppu

Lagstiftningsråd, finansministeriet, kapitalmarknadsenheten 2019– 

Född: 1960
Utbildning: juris kandidat

Tidigare uppdrag              

 • Finansministeriet, enheten för kapitalmarknader och infrastrukturen
  • lagstiftningsråd 2016–2019
 • Finansministeriet, enheten för reglering och övervakning
  • konsultativ tjänsteman  2015–2016
 • Finansinspektionen, byrån för investeringsprodukter
  • marknadsövervakare 2009–2015
 • Tidigare Finansinspektionen
  • marknadsövervakare 2000–2009
 • Andelsbankernas Centralbank Abp/Andelsbankscentralen ANL andelslag
  • ansvarig för värdeandelsregistret 1998–2000
 • Andelsbankernas Centralbank Abp
  • specialist, RM-registret 1997–1998
  • specialist, OM-registret 1996–1997
  • jurist 1992–1994
  • placeringsexpert 1988–1989
 • Föreningsbanken i Finland Ab
  • visstidsanställd medarbetare 1986–1988

Tidigare förtroendeuppdrag

 • Statsgarantifonden
  • direktionsmedlem (FM:s representant) 2021–2022
  • suppleant 2018–2020
 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE, Värdepappersnämnden
  • suppleant 2013–2014