Pauli Kariniemi

Avdelningschef, överdirektör, finansministeriet, finansmarknadsavdelningen 2020–

Född: 1970

Utbildning: Ekonomie licentiat, ekonomie magister, Attestation Erasmus

Tidigare uppdrag

 • Finansministeriet, finansmarknadsavdelningen
  • enhetschef, bank- och finansenheten, 2013–2020
  • konsultativ tjänsteman, enheten för finansiell stabilitet och marknader, 2011–2013
 • Finansministeriet, budgetavdelningen
  • äldre finanssekreterare, finanspolitiska enheten, 2010–2011
 • Finansministeriet, finansmarknadsavdelningen
  • äldre finanssekreterare, internationella enheten, 2008–2010
 • Världsbanksgruppen, Washington DC, USA 2004–2007
  • suppleant i direktionen och senior rådgivare, Nordiska och baltiska ländernas kontor
 • Finansministeriet, finansmarknadsavdelningen
  • finanssekreterare, internationella enheten, 2002–2004 
 • Accenture
  • konsult, verksamhetsenheten för offentliga tjänster vid Helsingforsbyrån, 2001
 • United Nations Development Programme (UNDP), Harare, Zimbabwe
  • Economic Analyst 1999–2001
 • Utrikesministeriet, avdelningen för utvecklingssamarbete
  • avdelningssekreterare, enheten för internationella finansinstitut, 1998

Tidigare förtroendeuppdrag

 • Tesi (Finlands Industriinvestering)
  • ordförande för revisionsutskottet 2019–2023
  • styrelsemedlem 2018–2023
 • Statens Pensionsfond
  • suppleant i styrelsen 2012–2013