Tarja Taipalus

Övermatematiker, Enheten för pensioner och privatförsäkringar, Social- och hälsovårdsministeriet 2017−

Född: 1974
Utbildning: filosofie magister, försäkringsmatematiker (SGF)

Tidigare uppdrag

  • Finansinspektionen
    • Ledande matematiker 2011–2017
  • Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
    • Aktuarie 2007–2011
    • Matematiker 1998−2007

Tidigare förtroendeuppdrag

  • Finlands aktuarieförenings representant Pensions Committee 2008−2011