Varningslistor och tjänsteleverantörer utan tillstånd

Finansinspektionens mål är att verka för bättre marknadsinformation och öka allmänhetens möjligheter att själv bedöma innehållet i och riskerna med olika finansiella tjänster. Med tanke på kund- och investerarskydden är det viktigt att finansmarknadsaktörerna följer bestämmelserna för finansmarknaden. 

Det är viktigt att identifiera tecken som tyder på bedrägeri eller svindel, även om företaget inte finns med på Finansinspektionens varningslistor. På polisens webbplats kan du läsa närmare om olika bedrägeribrott.