Rapportering

Om rapportering har det beskrivits mera i avsnittet Rapportering

Vad ska rapporteras och anmälas?

Öppna alla Stäng alla
Ekonomisk ställning och risker

Försäkringssektorns rapporteringskarta (pdf)

Arbetspensionsförsäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar

1/2011
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VD Solvens

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport

Halvårsvis/årsvis
30.6., 31.12.

15.8., 15.2.
se ovan VP Utredning av arbetspensionsbolags försäkringsrörelse
Årsvis
31.12.
ennakkotieto 15.8.,
lopullinen 30.11.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.

Närmäre upplysningar (pdf)

Pensionskassor

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
Datainsamling för pensionsinstitut EIOPA-BoS/18-114 och ECB förordning 2018/231

PF AEI Annual ECB Add-on reporting Pension Funds individual

Årsvis
31.12.

5.4.

se ovan

PF QEI Quarterly ECB Add-on reporting Pension Funds individual

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

17.5., 16.8., 15.11., 17.2.

se ovan

PF AEE Annual ECB Add-on reporting exempted Pension Funds individual

Årsvis
31.12.

5.4.

1/2011 
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan VD Solvens

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
se ovan VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Tilinpäätös  
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport

Halvårsvis/vuosittain
30.6., 31.12.

15.8., 15.2.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 

Närmäre upplysningar (pdf)  

Pensionsstiftelser

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
Datainsamling för pensionsinstitut EIOPA-BoS/18-114 och ECB förordning 2018/231

PF AEI Annual ECB Add-on reporting Pension Funds individual

Årsvis
31.12.

5.4.

se ovan

PF QEI Quarterly ECB Add-on reporting Pension Funds individual

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

17.5., 16.8., 15.11., 17.2.

se ovan

PF AEE Annual ECB Add-on reporting exempted Pension Funds individual

Årsvis
31.12.

5.4.

1/2011 
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

30.4.

se ovan VD Solvens

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
31.1., 30.4., 31.7., 31.10.
se ovan VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Tilinpäätös  
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Halvårsvis/vuosittain
30.6., 31.12.
15.2., 15.8.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 

Närmäre upplysningar (pdf)

Pensionsanstalter som grundats genom lag / Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
31.1., 30.4., 31.7., 31.10.
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Halvårsvis
30.6., 31.12.
15.2., 15.8.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.

Närmäre upplysningar (pdf)

Pensionsanstalter som grundats genom lag / Sjömanspensionskassan

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter Rapporteringsfrekvens och rapportperioder Inlämningsdagar
1/2011
Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen

VA Resultat- och balansräkningar

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VB Tabeller för noter till bokslutet

Årsvis
31.12.

31.3.

se ovan VD Solvens

Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VF Ansvarsskuld Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
se ovan VG Försäkringsanstalternas placeringar Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
31.1., 30.4., 31.7., 31.10.
se ovan VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Halvårsvis
30.6., 31.12.
15.2., 15.8.
se ovan VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar  Kvartalsvis
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
15.5., 15.8., 15.11., 15.2.

Närmäre upplysningar (pdf)

Anmälningar

Arbetspensionsförsäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
4/2015
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Handlingar som ska inlämnas innan revisionsberättelsen avges

Handlingar som ska inlämnas efter att bokslutet fastställts

Övriga handlingar och redogörelser

Rapport 22b (excel)
Uppgifter om serviceavtal för hanteringen av risken för arbetsoförmåga (excel)

MOK 2/2017, kapitel 5

Fit & Proper
Utredning av pålitligheten och lämpligheten hos ledningen vid försäkringsbolag/försäkringsholdingssammanslutning

Närmäre upplysningar (pdf)

Pensionskassor

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
4/2015
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Handlingar som ska inlämnas innan revisionsberättelsen avges

Handlingar som ska inlämnas efter att bokslutet fastställts

Övriga handlingar och redogörelser

Lag om försäkringskassor  (1164/1992), 103 § och 105 § 
Förordning om försäkringskassor (1665/1992)

Pensionskassans grund- och ändringsanmälan

Grundanmälan (word)
Ändringsanmälan (word)

Pensionsstiftelser

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
4/2015
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Handlingar som ska inlämnas innan revisionsberättelsen avges

Handlingar som ska inlämnas efter att bokslutet fastställts

Övriga handlingar och redogörelser

Lag om pensionsstiftelser (1774/1995), 71 § ja § 72

Pensionsstiftelsens grund- och ändringsanmälan

Grundanmälan (word)
Ändringsanmälan (word)

Pensionsanstalter som grundats genom lag

Föreskrifter och anvisningar Rapporterade uppgifter
4/2015
Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Handlingar som ska inlämnas innan revisionsberättelsen avges

Handlingar som ska inlämnas efter att bokslutet fastställts

Övriga handlingar och redogörelser

Närmäre upplysningar (pdf)