Prospektregistret

I prospektregistret offentliggörs prospekt för erbjudande och börsnotering av värdepapper och erbjudandehandlingar över offentliga uppköpserbjudanden som godkänts av Finansinspektionen.  Registret innehåller också uppgifter om prospekt som EES-staternas behöriga myndigheter har godkänt och anmält, dvs. notifierat, till Finansinspektionen.

Finansinspektionen svarar inte för innehållet i prospekten eller för att av de uppgifter som lämnas i prospekten är riktiga och uppdaterade. Offentliggörande av ett prospekt i prospektregistret utgör inte heller en uppmaning att investera i emittentens värdepapper.

Prospektregistret är ingen kanal för offentliggörande av prospekt, utan den som upprättat prospektet svarar för att prospektet och kompletteringarna till det läggs ut på den egna webbplatsen.

Den som upprättat prospektet har skickat den elektroniska versionen som offentliggörs i prospektregistret till Finansinspektionen. Den version som har lämnats till Finansinspektionens registratur är den officiella, godkända versionen av prospektet.

Uppgifter om alla prospekt godkända av EES-staternas myndigheter finns att hämta på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) webbplats.

Prospektsökning

Godkända prospekt och notifieringar för 1.1.2005 - 31.12.2020

Godkända erbjudandehandlingar för uppköpserbjudanden fr.o.m. 1.1.2005

Godkända prospekt och notifieringar från 1.1.2021

Du kan söka prospekt enligt ett eller flera sökkriterier. De primära sökkriterierna är företagets namn, prospekttyp och tidsperiod. Skriv in önskat sökkriterium och klicka på Sök.

Takaisin ylös