Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi

Määräykset ja ohjeet 7/2012.pdf (pdf)

Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi

  • voimassa 31.12.2012 alkaen
  • koskevat kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain (688/2010) mukaista toimintaa; laki on kumottu lailla kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista (151/2022); vanhan lain soveltamisesta uuden lain tultua voimaan, kts. lain 151/2022 51 §:ää. Ehdotus uudistetusta versiosta näistä määräyksistä ja ohjeista annetaan kommenteille syksyllä 2022.

Raportti kiinnitysluottopankkitoiminnasta

Muuta aiheeseen liittyvää

Määräys- ja ohjekokoelma