Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Ansökan om auktorisation

Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska ansöka om särskild auktorisation enligt EU:s gräsrotsfinansieringsförordning (2020/1503). Förordningen tillämpas fr.o.m. den 10 november 2021. EU:s gräsrotsfinansieringsförordning innehåller en övergångsbestämmelse, enligt vilken förmedlare av gräsrotsfinansiering får fortsätta att med stöd av den nuvarande nationella lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016) tillhandahålla gräsrotsfinansiering till och med den 10 november 2023 eller fram till dess att de beviljas auktorisation enligt EU-förordningen, beroende på vilket som inträffar först. Sökanden ska beakta att behandlingen av auktorisationen tar flera månader.

Blankett för ansökan om auktorisation

  • Blankett för ansökan om auktorisation (på kommande)
  • Blankett för lämplighetsprövning (Fit & proper) (på kommande) 
  • Blanketter för tillsyn över ägarstyrning: fysisk person och juridisk person (på kommande)

Inlämnande av auktorisationsmaterial till Finansinspektionen

En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska lämna in auktorisationsmaterialet till Finansinspektionens registratorskontor: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Efter att ha mottagit anmälan kontaktar Finansinspektionen anmälaren för att uppge handläggare och uppskattad behandlingstid.