Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om arbetspensionsförsäkring

Föreskrifter och anvisningar

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Organisation av verksamheten i företag under tillsyn

Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kreditinstitut Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Riskhantering

Föreskrifter och anvisningar 7/2021 Riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism

Kreditinstitut Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Uppföranderegler

Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter

Kreditinstitut Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder

Verksamhet på värdepappersmarknaden

Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Arbetspensionsförsäkring Tillhandahållare av investeringstjänster

Personer som mottar marknadssonderingar

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Betaltjänstleverantörer Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare

Försäkringsverksamhet

Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen

Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare

Arbetspensionsanstalters solvens

Arbetspensionsförsäkring

Täckning av ansvarsskuld och pensionsansvar: Pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver annan än lagstadgad verksamhet samt begravnings- och avgångsbidragskassor

Arbetspensionsförsäkring Sjuk- och bidragskassor

Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare

Hantering av risken för arbetsoförmåga: Arbetspensionsförsäkringsbolag

Arbetspensionsförsäkring

Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring

Arbetspensionsförsäkring

Företagsstyrning i arbetspensionsförsäkringsbolag

Arbetspensionsförsäkring

Sjömanspensionskassans förvaltning

Arbetspensionsförsäkring

Förvaltningen av lantbruksföretagarnas

Arbetspensionsförsäkring

Tilläggspensionsanstalternas förvaltning

Arbetspensionsförsäkring

EES-tilläggspensionsanstalt

Arbetspensionsförsäkring

Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i tilläggspensionsanstalter

Arbetspensionsförsäkring

Förvaltningen i pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkringsverksamhet

Arbetspensionsförsäkring

Diverse föreskrifter och anvisningar

Kriterier beträffande enkelhet, standardisering och transparens för värdepapperiseringar

Kreditinstitut Börsen och andra handelsplatser Värdepapperscentralen Fondbolag Bostadskreditförmedlare Arbetspensionsförsäkring Skade- och livförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Sjuk- och bidragskassor Försäkringsförmedlare Förmedlare av gräsrotsfinansiering Tillhandahållare av investeringstjänster Alternativa investeringsfonder Emittenter och investerare