Jyri Helenius

Biträdande direktör 2017–
Avdelningschef, stabsfunktion 7/2023–

Född: 1972
Utbildning: diplomingenjör

Tidigare befattningar:

 • Finansinspektionen   
  • Avdelningschef, banktillsyn 2017–6/2023
  • avdelningschef, risktillsyn 2014–2017
  • byråchef 2013–2014
 • OP-Tjänster Ab    
  • utvecklingschef, finansiering 2011-2013
  • enhetschef, finansiella produkter 2011–2012
 • OP-Centralen anl
  • enhetschef, bostadsfinansiering 2009–2010
  • enhetschef, metoder för ekonomistyrning 2007–2009
  • utvecklingschef, metoder för ekonomistyrning 2004–2007
 • Nordea Ab
  • biträdande direktör, Group Risk Modelling, 2000–2004
 • Merita Finans Ab
  • utvecklingschef 2000
  • kreditchef 1998–2000

Nuvarande förtroendeuppdrag

 • Medlem i Europeiska bankmyndighetens (EBA) tillsynsstyrelse fr.o.m. 15.3.2021

Tidigare förtroendeuppdrag

 • Ledamot av Europeiska centralbankens (ECB) tillsynsnämnd 15.6.2022–9.1.2023

Calendar of Jyri Helenius

Jyri Helenius

Jyri Helenius

Biträdande direktör

E-post: jyri.helenius@finassivalvonta.fi