Tero Kurenmaa

Chef för enheten Juridik 2021−

Född: 1965
Utbildning: Juris doktor, juris magister

Tidigare uppdrag

 • Centralkriminalpolisen
  • biträdande chef 2005–2021
  • tf. chef 2018–2019
 • Inrikesministeriet, polisavdelningen
  • överdirektör, avdelningschef 2019–2020
 • Polisstyrelsen
  • biträdande chef 4/2018–8/2018
 • Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
  • bolagsjurist 2002–2005
 • Finansinspektionen
  • marknadsövervakare 1997–2002
 • Polisinrättningen i Helsingfors
  • konstapel, kriminalöverkonstapel 1987−1997
Tero_Kurenmaa

Tero Kurenmaa

Chef för enheten Juridik

E-post: tero.kurenmaa@finanssivalvonta.fi