Försäkring

I detta avsnitt publicerar vi tillsyns- och statistikinformation om försäkringssektorn.

  • Under Placeringar publiceras information om placeringsverksamheten i liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolagen samt de lagstadgade pensionskassorna och -stiftelserna.
  • Uppgifter om lönsamhet och solvens samt bokslutsuppgifter för livförsäkrings- och skadeförsäkringsbolagen finns på respektive sektors sida.
  • Solvens och bokslutsuppgifter för arbetspensionsförsäkringsbolagen samt solvensuppgifter för pensionskassorna och -stiftelserna finns under rubriken Pensionsförsäkring.
  • På sidan om Arbetslöshetskassor publiceras statistik om arbetslöshetskassornas verksamhet och ekonomi samt statistikmeddelanden, medlemsavgiftsgrunder, antalet ansökningar, förmånsutgifter och handläggningstider
  • Statistik över försäkringsmäklare publiceras årligt.