Sjukkassor

Finansinspektionen har utifrån bokslutsinformation som den delgivits publicerat vissa nyckeltal för sjukkassorna. Denna statistik har inte uppdaterats sedan 2010.