Sjukkassor

Finansinspektionen har utifrån bokslutsinformation som den delgivits publicerat vissa nyckeltal för sjukkassorna.