Försäkringsmäklare

Översikter och statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet för 2004–2011. Uppgifterna bygger på de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna har lämnat in till Finansinspektionen.