Instruktioner för rapportörsportalen

Rapportörsportalens bruksanvisning (pdf)

Kända problem i rapportörsportalen (Excel), uppdaterad den 25 april 2023.

Webinar inspelningar och presentationsmaterial av rapporteringssystemet revideringar

Finansinspektionens webinar 10.1.2023: Revidering av rapporteringssystemet

Webinar inspelning (på finska)

Webinars presentationsmaterial (pdf)

Finansinspektionens webinar 28.10.2022: Revidering av rapporteringssystemet

Webinar inspelning (på finska)

Webinars presentationsmaterial (pdf)

Finansinspektionens webinar 2.8.2022: Demonstration av rapportörsportalen

Webinar inspelning (på finska)


Finansinspektionens webinar 31.5.2022: Revidering av rapporteringssystemet

Webinar inspelning (på finska)

Webinars presentationsmaterial (pdf)