Tulkinta 9.2.2017 – 2/2017

Vakuutusyhtiön vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen tiivistelmän esittäminen ja käytettävä kieli

​FIVA 2/01.02/2017

Finanssivalvonnan tulkinta

Finanssivalvonta tulkinnan mukaan kertomuksen tiivistelmä on vakuutuksenottajan ja edunsaajan kannalta ymmärrettävä, jos se on esittämistavalta, kielellisiltä ilmaisuilta ja käytetyltä kieleltä sellainen, että tavanomainen vakuutuksenottaja tai edunsaaja saa siitä oikean kuvan.

Kertomuksen tiivistelmässä käytettävän kielen on oltava suomi tai ruotsi tai molemmat riippuen siitä, millä kielillä vakuutuksia myydään tai markkinoidaan Suomessa.

Jos vakuutusyhtiössä ei ole yhtään voimassaolevaa ruotsinkielistä vakuutusta eikä yhtiö enää myy tai markkinoi vakuutuksia ruotsiksi, tiivistelmää ei tarvitse esittää ruotsiksi, vaikka yhtiö olisi aikanaan myynyt vakuutuksia ruotsin kielellä. Vastaava pätee suomen kieleen.

Perustelut

Vakavaraisuutta ja taloudellisesta tilaa koskevan kertomuksen tiivistelmän tarkoituksena on antaa erityisesti vakuutuksenottajille ja edunsaajille tietoja kertomuksesta selkeästi, lyhyesti ja ymmärrettävästi. Tässä yhteydessä termin ”ymmärrettävä” katsotaan tarkoittavan esittämistapaa, selkeätä kielellistä ilmaisua ja käytettävää kieltä.

Tiivistelmä tulee laatia erityisesti siitä näkökulmasta, että vakuutuksenottaja tai edunsaaja sitä lukemalla saa riittävän käsityksen vakuutusyhtiön toiminnasta, vakavaraisuudesta ja taloudellisesta tilanteesta. Tällöin paitsi käytetyn kielin, myös esittämistavan ja kielellisten ilmaisujen on oltava niin selkeitä, että tavanomainen vakuutuskuluttaja ymmärtää esityksen. 

Sovellettavat lainkohdat

Vakuutusyhtiölaki (521/2008; VYL) 8 a luku 1 §
Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35 artikla 292

Lisätiedot

Kannanottoon liittyviä lisätietoja antaa vastuuvalvoja Tony Airio, puhelin 010 8315256