Lausuntopyyntö 25.10.2016 – 7/2016

Eläkelaitosten riski- ja vakavaraisuusarviota koskevan sääntelyn aiheuttamat muutokset määräyksiin ja ohjeisiin

FIVA 13/01.00/2016

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen riskienhallintasuunnitelmaa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin ehdotettavista muutoksista.

Lausunnot pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 11.11.2016.

Muutosten sisältö

1.1.2017 alkaen työeläkevakuutusyhtiöiltä, Merimieseläkekassalta, eläkesäätiöiltä ja eläkekassoilta edellytetään riski- ja vakavaraisuusarvion tekemistä. Vaatimus koskee myös lisäeläkesäätiöitä ja -kassoja.

Uudessa riski- ja vakavaraisuusarviossa eläkesäätiön ja -kassan tulee arvioida vakuutusmaksujen käyttöä ja kehitystä pitkällä aikavälillä, joten nykymuotoinen riskienhallintasuunnitelma vakuutusmaksujen käytöstä vakavaraisuuden tukemiseksi poistuu. Työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvan vakavaraisuuspääoman erän käyttöön ja seurantaan liittyvät kuvaukset sekä arviot sisällytetään jatkossa riski- ja vakavaraisuusarvioon.

Riskienhallintasuunnitelmaa koskevat ohjeet poistetaan määräys- ja ohjekokoelmasta eläkekassoille (Dnro 7/101/2011) sekä määräys- ja ohjekokoelmasta eläkesäätiöille (Dnro 8/101/2011). Työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien määräysten ja ohjeiden 13/2012 kohdat lisämaksuerästä muutetaan koskemaan riski- ja vakavaraisuusarviota.

Työeläkevakuutusyhtiöitä ja Merimieseläkekassaa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin ei tule muutoksia.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Lausuntojen julkistaminen

Julkaisemme saamamme lausunnot määräysten ja ohjeiden julkistamisen yhteydessä Finanssivalvonnan Internet-sivustolla sillä edellytyksellä, että lausunnon antaja ei erikseen kiellä lausunnon julkistamista ja että Finanssivalvonnan salassapitovelvollisuudesta ei muuta johdu. Samassa yhteydessä julkaistaan palaute siitä, miten lausunnot on otettu huomioon määräysten ja ohjeiden lopullisessa muodossa.

Lisätietoja 

Lisätietoja määräys- ja ohjeluonnoksista antaa johtava matemaatikko Tarja Taipalus, puhelin 010 831 5266, sähköposti tarja.taipalus(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet 

MOK 13/2012
11.10.2016 päivitetty määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille (Dnro 7/101/2011)
11.10.2016 päivitetty määräys- ja ohjekokoelma eläkesäätiöille (Dnro 8/101/2011)

Jakelu

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry
ABB Eläkesäätiö S.R.
Apteekkien Eläkekassa
Eläkekassa Verso
Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse
Kontinon yhteiseläkesäätiö
Kymin Eläkesäätiö
L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiö
Maataloustuottajain eläkesäätiö
OP-Eläkekassa
Orionin Eläkesäätiö
Oy Honeywell Ab:n Henkilökunnan Eläkesäätiö
Reka eläkekassa
Sandvik Eläkesäätiö
Sanoman Eläkesäätiö
Soneran Eläkesäätiö
Valion Eläkekassa
Yara Suomen Eläkesäätiö
Yleisradion eläkesäätiö
Porasto
Innova