Tulkinta 26.1.2017 – 1/2017

Vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärän laskennassa sovellettavia ajankohtia

​FIVA 1/01.02/2017

Tulkinta

Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan

 1. Jos yhtiön laskuperusteissa on vahvistettu purku- tai kartutusvahinkosuhteet, joita sovelletaan edellisen vuoden lopun tasoitusmäärän ylittäessä tavoitemäärän, kyseisiä parametreja käytetään silloin, kun edellisen vuoden lopun tasoitusmäärä on tarkasteluajankohdan tavoitemäärän ja tarkasteluajankohdan enimmäismäärän välissä tai tarkasteluajankohdan enimmäismäärän suuruinen.
 2. Jos yhtiölle on vahvistettu laskuperusteet, joiden mukaan tasoitusmäärälle ei hyvitetä korkoa tasoitusmäärän ylittäessä tavoitemäärän, tällöin korkoa ei hyvitetä, kun edellisen vuoden lopun tasoitusmäärä ylittää tarkasteluajankohdan tavoitemäärän.
 3. Tasoitusmäärälle hyvitettävä korko on pienempi seuraavista:
  - 1,5 prosenttia
  -  tasoitusmäärän laskemista koskevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (357/2015) 5 §:ssä tarkoitettu riskitön korko edellisen vuoden lopussa

Esimerkiksi tilinpäätöksessä 31.12.2016 tasoitusmäärälle hyvitettävänä korkona käytetään EIOPAn arvopäivälle 31.12.2015 julkaisemaa korkoa.
Tarkasteluajankohdalla tarkoitetaan laskentajakson viimeistä päivää.

Perustelut

 1. Vertailussa käytetään tarkasteluajankohdan tavoitemäärää, sillä jonkin muun ajankohdan mukaan laskettu tavoitemäärä voisi antaa virheellisen kuvan siitä, kuinka voimakkaasti tasoitusmäärää on tarve kartuttaa.
 2. Sovelletaan koron hyvittämisen osalta samalla tavoin määriteltyä vertailua kuin purku- ja kartutusvahinkosuhteiden käytön yhteydessä (tulkinta 1).
 3. Lain perustelujen mukaan ”… koron hyvittäminen tukee tasoitusmäärän reaaliarvon säilymistä ja tasoitusmäärää vastaavat varat sijoitettuina antavat vastaavia sijoitustuottoja” ja ”… yhtiölle (ei) tule asettaa kohtuuttomia vaatimuksia koron hyvittämisessä, vaan vastaavat tuotot oletetaan saatavan kohtuullisella riskinotolla”.

Vastaavien sijoitustuottojen saaminen kohtuullisella riskinotolla edellisen vuoden lopun tasoitusmäärää kattaville varoille on mahdollista silloin, kun tuottotasona käytetään edellisen vuoden lopun korkotasoa.

Soveltamisala

Tulkintaa sovelletaan vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärän laskentaan silloin, kun laskenta tapahtuu vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärän laskemisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (357/2015) 1 §:n tai 7 §:n mukaisesti.

Erityistilanteissa, kuten esimerkiksi yritysjärjestelyiden yhteydessä, tarvittavat laskentaperiaatteet määritellään tasoitusmäärän laskuperusteissa.

Sovellettavat lainkohdat

 • Vakuutusyhtiölaki (521/2008) 9 luku 5 c §.
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärän laskemisesta (357/2016) 3 § 1 mom. ja 5 §.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, puhelin 010 831 5533 tai sähköpostitse pirkko.welin-siikaluoma(at)finanssivalvonta.fi.