Lausuntopyyntö 9.10.2017 – 5/2017

Lausuntopyyntö euromaksuasetuksen tulkinnasta

FIVA 2/02.07.03/2017

Finanssivalvonta pyytää lausuntoanne siitä, onko Finanssivalvonnan vuonna 2015 pankeille antama ohjeistus ns. euromaksuasetuksessa 924/2009 tarkoitetun vastaavan kansallisen palvelun määrittämisestä muuttuvaa markkinatilannetta vastaava. S-ryhmä on ilmoittanut elokuussa 2017 korvaavansa noin 310 Automatia Pankkiautomaatit Oy:n Otto.-automaattia Nokas CMS Oy:n Nosto-automaateilla.

Lausunnossanne pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
1. Pidättekö Finanssivalvonnan aiempaa ohjeistusta muuttuvaa markkinatilannetta vastaavana?
2. Millä tavoin vastaava kansallinen maksu olisi perusteltua määrittää muuttuvassa markkinatilanteessa?
3. Mitä vaikutuksia eri vaihtoehdoilla olisi?

Lausunnot pyydetään toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi viimeistään 20.10.2017.

Finanssivalvonta julkistaa saamansa lausunnot verkkopalvelussaan. Mikäli katsotte, että lausuntoonne sisältyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) nojalla salassa pidettävää tietoa, pyydämme merkitsemään selkeästi ne lausunnon kohdat, jotka tällaista tietoa sisältävät sekä julkisuuslain 24 §:n mukaisen perusteen salassapidolle.

Lisätietoja asiasta antavat Anne Nisén, puhelin 09-183 5211 tai sähköposti anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi ja lakimies Virva Walo, puhelin 09-183 5253 tai sähköposti virva.walo(at)finanssivalvonta.fi.

Lausunnonantajien pyynnöstä lausuntoaikaa on pidennetty 3.11.2017 saakka.

Liitteet 

Taustaselvitys – Euromaksuasetus ja vastaava kansallinen maksu

Jakelu 

Suomen Pankki
Valtiovarainministeriö
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Finanssiala ry
Korttipalveluja tarjoavat pankit
Automatia Pankkiautomaatit Oy
Nokas CMS Oy
S-ryhmä