Lausuntopyyntö 5.11.2015 – 8/2015

Havaitun virheen johdosta, Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittamista koskevat määräykset ja ohjeet

FIVA 9/01.00/2015

Määräys- ja ohjeluonnoksia 4/2015 koskevan Finanssivalvonnan lausuntopyynnön 7/2015 - 12.10.2015 liitteenä olleissa määräys- ja ohjeluonnoksissa oli valitettavasti kirjoitusvirhe.

Määräysten- ja ohjeiden 4/2015 voimaantulopäivämäärä tulee olla 1.1.2016, kuten lausuntopyynnössä on mainittu. Lausuntopyynnön liitteenä olevissa määräys- ja ohjeluonnoksissa 4/2015 voimaantulopäivämäärä oli virheellisesti 31.12.2015.

Mikäli teillä on virheen johdosta lausuttavaa, pyydämme ilmoittamaan siitä viimeistään tiistaina 10.11.2015 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Liite

MOK 4/2015 luonnos

Jakelu 

Sosiaali- ja terveysministeriö
Finanssialan keskusliitto ry
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry
Liikennevakuutuskeskus
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Tilastokeskus
Suomen Pankki