Blogi 17.7.2019 – 6/2019

Rahastosääntely tutuksi - kesä Pääomamarkkinoiden valvonnassa

Kirjoittaja Peppi Manninen työskentelee Finanssivalvonnassa kesätyöntekijänä Pääomamarkkinoiden valvonnan Sijoituspalvelut ja -tuotteet -toimistossa.

Tätä tekstiä kirjoittaessani heinäkuu on lähtenyt jo kunnolla käyntiin ja täyteen on tullut noin puolitoista kuukautta Finanssivalvonnassa. Työskentelen kesän Fivan Pääomamarkkinoiden valvonnan Sijoituspalvelut ja -tuotteet -toimistossa, joka valvoo sijoituspalvelujen tarjoajien, rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien toimintaa. Valvonnan tavoitteena on muun muassa edistää sijoituspalveluja ja -tuotteita koskevan sijoittajainformaation selkeyttä ja laadukkuutta sekä palveluntarjoajien toimintatapojen asianmukaisuutta. Lisäksi toimistomme osallistuu eurooppalaisen ja kotimaisen sääntelyn valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

Huomatessani keväällä Finanssivalvonnan etsivän kesätyöntekijöitä, päätin oitis hakevani paikkaa. Olin jo aiemmin opintojeni ja työkokemukseni myötä kiinnostunut finanssimarkkinoiden sääntelystä ja toiminnasta ja työ yhteiskunnallisesti merkittävässä viranomaisessa herätti heti kiinnostukseni. Työhaastattelussa käsitykseni mielekkäistä työtehtävistä ja hyvästä työilmapiiristä vain vahvistui entisestään ja saadessani paikan olivat ennakko-odotukseni korkealla.

Tähän mennessä pöytäni on täyttynyt varsin monipuolisesti erilaisista tehtävistä. Keskeisessä osassa työtehtäviäni on erilaisten ilmoitusasioiden käsittely, kuten kolmansien maiden vaihtoehtorahastojen hoitajien notifikaatiot sekä kotimaisten rahastoyhtiöiden notifikaatiot. Lisäksi muun muassa päivitän Finanssivalvonnan ylläpitämää sidonnaisasiamiesrekisteriä sekä laadin erilaisia todistuksia valvottaville. Olen päässyt osallistumaan myös sijoitusrahastotoimintaa koskevien Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmien päivittämiseen, mikä on antanut hyvän yleiskuvan aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä sekä määräyksistä. Tiivistäen voi siis todeta, että päiviin on mahtunut hyvin vaihtelevasti erilaista puuhaa eikä toimettomuutta ole tarvinnut pelätä.  

Yksi kesäni isommista projekteista liittyy toimistomme työstämään sijoituspalvelun tarjoajia koskevaan teema-arvioon, jossa kartoitamme valvottaviemme toimintatapoja kyselyn avulla. Olen saanut projektissa paljon vastuuta ja olenkin mukana esimerkiksi arvioon liittyvien kysymysten laatimisessa, kyselylomakkeen testaamisessa sekä kysymysten käännättämisessä. Teema-arvion suunnittelu edellyttää myös syvällistä perehtymistä aihepiirin sääntelyyn sekä sen tavoitteisiin ja tulkintaan, mikä on tehnyt tehtävästä opintojensa loppuvaiheessa olevalle oikkarille hyvin antoisan. Kesätyöntekijöiden osaamiseen luotetaan täällä paljon, mutta myös apua on aina tarjolla tiukan paikan tullen. Uusia tehtäviä on saanut sitä mukaa kun vanhat ovat tulleet tutuiksi, mikä on pitänyt oppimiskäyrän sopivan jyrkkänä. 

Jo näinkin lyhyessä ajassa koen oppineeni valtavasti uutta sekä rahastosääntelystä että Fivan toiminnasta. Olen aiemmin työskennellyt erilaisissa tehtävissä asianajotoimistossa, joten kuvani Finanssivalvonnasta oli rakentunut lähinnä valvottaville tahoille annettavan oikeudellisen neuvonannon kautta. Aloittaessani täällä kesätyöntekijänä sain kuitenkin huomata, kuinka laaja-alaista Fivan toiminta todellisuudessa on. Fivan palveluksessa toimii noin 200 henkilöä hyvin erilaisissa tehtävissä ja erilaisilla koulutustaustoilla. Tämän vuoksi myös meitä kesätyöntekijöitä löytyy jos jonkinmoisista tehtävistä ja keskustelut muiden kanssa ovatkin tuoneet paljon uutta tietoa sekä Suomen pankin että Finanssivalvonnan tarjoamista uramahdollisuuksista ja käytännön työtehtävistä.

Kesää on vielä jäljellä ja loppuajalta odotankin lisää niin ammatillista kehittymistä kuin mukavia hetkiä kollegoiden kanssa. Toivon myös löytäväni inspiraatiota ja aiheideoita syksyllä alkavaa graduprojektia varten. Kuitenkin voin jo nyt ilolla todeta, että kesätyö Fivassa antaa varmasti hyvät eväät sekä tulevia opintoja että työelämää varten.

Kirjoitus on julkaistu alun perin osana Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistä kesätyöblogisarjaa, jonka muut postaukset löydät tästä linkistä.