Yleistiedoksianto: Reka eläkekassan sääntömuutosten vahvistaminen

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Finanssivalvonta on vahvistanut Reka eläkekassan sääntömuutokset 8.12.2022 lukien (asianumero FIVA/2022/1746).

Päätös on nähtävillä Finanssivalvonnassa, osoite Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki. Päätös pidetään nähtävillä 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Valitusaika Helsingin hallinto-oikeuteen on 30 päivää tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Finanssivalvonta, 12.12.2022