Yleistiedoksianto 12.10.2023: Sairauskassojen sääntömuutosten vahvistaminen

Yleistiedoksiantona hallintolain (434/2003) 62 § nojalla ilmoitetaan, että Finanssivalvonta on vahvistanut seuraavat sairauskassojen sääntömuutokset:

  • Imatran Seudun Sähkön sairauskassan sääntömuutokset 14.6.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/909)
  • Suomen Trikoon sairauskassan sääntömuutokset 18.8.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/889)
  • Nokian Kumiväen Sairauskassan sääntömuutokset 1.9.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/1318)
  • Sirkkalan Sairauskassan sääntömuutokset 13.9.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/1581)
  • Suomen Kansallisteatterin Näyttämöväen Vakuutuskassan sääntömuutokset 28.9.2023 lukien (asianumero FIVA/2023/932)
  • Veitsiluodon Sairauskassan sääntömuutos 1.1.2024 lukien (asianumero FIVA/2023/1706)

Päätös on nähtävillä Finanssivalvonnassa, osoite Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki. Päätös pidetään nähtävillä 37 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Valitusaika Helsingin hallinto-oikeuteen on 30 päivää tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Finanssivalvonta, 12.10.2023