Yleistiedoksianto 23.1.2023: Sairauskassojen sääntömuutosten vahvistaminen

Yleistiedoksiantona hallintolain (434/2003) 62 § nojalla ilmoitetaan, että Finanssivalvonta on vahvistanut seuraavat sairauskassojen sääntömuutokset:

 • Inkeroisten tehtaiden vakuutuskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1536)
 • Yara Suomen Sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1604)
 • Imatran Terästehtaan sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1614)
 • Vakuutuskassa Enerkemin sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1615)
 • Finlaysonin Forssan tehtaitten sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1661)
 • Varkauden sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1650)
 • Högfors-Karkkilan sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1675)
 • Lapuan Patruunatehtaan sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1672)
 • Metalsin sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1688)
 • Linnavuoren Sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1699)
 • Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1733)
 • Mäntän pumpputehtaan sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1715)
 • Paperialan Imatran sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1745)
 • Sairauskassa Rollikan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1747)
 • HOK-Elannon sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1697)
 • Lentokonetehtaan sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1710)
 • Teljän sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1695)
 • Sunilan Sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1790)
 • Repolan toimihenkilöiden sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1645)
 • Sorsakosken Tehtaitten sairauskassan sääntömuutokset 1.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1685)
 • Tradekan sairauskassan sääntömuutokset 3.1.2023 lukien (asianumero FIVA/2022/1684)

Päätökset ovat nähtävillä Finanssivalvonnassa, osoite Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki. Päätökset pidetään nähtävillä 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Valitusaika Helsingin hallinto-oikeuteen on 30 päivää tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Finanssivalvonta, 23.1.2023