Lehdistötiedote 7.3.2014

Finanssivalvonta antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle julkisen varoituksen maksupalvelulain rikkomisesta

Finanssivalvonta on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle julkisen varoituksen. Pankki on rikkonut ajanjaksolla 12.1.2011–31.7.2013 maksupalvelulain säännöksiä maksun toteuttamisajoista. Nordea Pankki Suomi Oyj on rikkonut mainitulla ajanjaksolla saapuvien ja lähtevien maksujen osalta maksupalvelulain säännöksiä. Pankin maksuliikenteessä esiintyneet häiriöt ja niistä aiheutuneet maksupalvelulain rikkomukset ovat olleet toistuvia eikä pankki ole kyseisenä ajanjaksona korjannut maksujärjestelmissä esiintyneiden häiriöiden taustalla olevia puutteita häiriöiden vakavuudesta huolimatta. Monissa tapauksissa viivästykset ovat koskeneet kymmeniä tuhansia maksuja. Pankki on sittemmin korjannut puutteita. Maksupalvelulain vastaisia viivästyksiä ei ole esiintynyt heinäkuun 2013 jälkeen ja maksujärjestelmissä esiintyneiden häiriöiden määrä on vähentynyt pankin korjaavien toimenpiteiden ansiosta.

Finanssivalvonta on havainnut muilla pankeilla kyseisellä ajanjaksolla vain yksittäisiä maksuviivästyksiä. Nämä pankit ovat toteuttaneet korjaavat toimenpiteet eikä maksupalvelulain säännösten rikkominen ole ollut toistuvaa.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 6.3.2014 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Marja Nykänen, osastopäällikkö, puhelin 010 831 5247.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf, 17 sivua, ruotsiksi)

Katso myös