Lehdistötiedote 9.6.2014

Vakuutussektorin vakavaraisuus 31.3.2014: Suomen vakuutussektorin vakavaraisuus pääosin vahva

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien ensimmäisen neljänneksen tietojen mukaan työeläke- ja vahinkovakuutussektorien vakavaraisuus on vahva ja henkivakuutussektorin hyvä. Sijoitusjakauma pysyi lähes ennallaan kaikilla vakuutussektoreilla.

Työeläkesektorin tilanne lähes ennallaan

Vakavaraisuus vahvistui hieman lähes kaikkien työeläkelaitosten osalta ja keskimääräinen vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 29,1 % (31.12.2013: 28,4 %). Myös riskiperusteinen vakavaraisuusasema nousi 2,2:een (2,1). Sijoitusten keskimääräisen riskitason nousu pysähtyi. Sijoitusten tuotto oli keskimäärin 1,6 % (31.3.2013: 2,6 %).

Henkivakuutussektorilla toimintapääoma kasvoi

Toimintapääoman kasvu nosti sektorin keskimääräistä vakavaraisuustunnuslukua vuoden 2013 lopun tilanteeseen verrattuna. Toimintapääoma oli 5,5-kertainen (31.12.2013: 5,2) lain asettamaan vähimmäismäärään nähden. Riskiperusteinen vakavaraisuusasema pysyi vuoden lopun tasolla ja oli 3,7. Sijoitusjakauma ei juurikaan muuttunut. Sijoitusten tuotto oli keskimäärin 1,9 % (31.3.2013: 1,7 %).

Vahinkovakuutussektorin kannattavuus parani, tunnusluvut liki ennallaan

Vahinkovakuutussektorin riskiperusteinen vakavaraisuusasema oli 2,4 (31.12.2013: 2,3). Toimintapääoma kasvoi hieman ja oli 4,2-kertainen lain asettamaan vähimmäismäärään nähden. Suotuisa vahinkokehitys paransi sektorin kannattavuutta selvästi vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sijoitusjakauma säilyi ennallaan. Sijoitustuotot olivat 1,1 % (31.3.2013: 1,8 %). Merkittävien raportointimuutosten vuoksi tammi–maaliskuun vakavaraisuusraportointi ei poikkeuksellisesti sisällä pankkisektorin tietoja. Pankkisektorin vakavaraisuustiedot julkaistaan seuraavan kerran kesäkuun lopun tietojen pohjalta syys–lokakuussa. Työeläkesektoriin luetaan tässä raportissa yksityisten alojen työeläkelaitokset (työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja -säätiöt). Luvussa eivät ole mukana esim. Keva ja VER.

Lisätietoja antaa

Marja Nykänen, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5247.

Liite

Vakuutussektorin vakavaraisuus 31.3.2014 (pdf)