Lehdistötiedote 30.9.2015

Markkinaoikeus antoi päätöksensä Navi Group Oy:n valitukseen Finanssivalvonnan määräämästä seuraamusmaksusta

Markkinaoikeus on 23.9.2015 antanut päätöksen Navi Group Oy:n valitukseen, joka koski Finanssivalvonnan 4.11.2014 yhtiölle määräämää 100 000 euron seuraamusmaksua. Navi Group Oy:n nykyinen toiminimi on Privanet Capital Markets Oy.

Finanssivalvonnan päätöksen mukaan Navi Group Oy oli omaisuudenhoitotoiminnassaan laiminlyönyt noudattaa sijoituspalvelulain säännöstä asiakasvarojen säilyttämisestä ja erilläänpidosta sekä ottanut vastaan yleisöltä ns. takaisinmaksettavia varoja luottolaitostoiminnasta annetun lain vastaisesti. Lisäksi yhtiö oli laiminlyönyt eturistiriitatilanteiden tunnistamiseen ja ehkäisemiseen liittyviä toimia sekä luotettavan hallinnon varmistamisen.

Navi Group Oy oli vaatinut markkinaoikeutta ensisijaisesti kumoamaan Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksen lainvastaisena, ja toissijaisesti muuttamaan Finanssivalvonnan päätöstä siten, että seuraamusmaksu jätetään kohtuuttomana seuraamuksena määräämättä.

Markkinaoikeus hylkäsi Navi Group Oy:n ensisijaisen vaatimuksen Finanssivalvonnan päätöksen lainvastaisuudesta. Päätöksessä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus kumosi Finanssivalvonnan päätöksen eräiltä osin ja alensi Navi Group Oy:lle määrätyn seuraamusmaksun 80 000 euroon.

Privanet Capital Markets Oy:llä (aiemmin Navi Group Oy) ja Finanssivalvonnalla on oikeus valittaa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Lisätietoja antaa

Olli Laurila, johtava lakimies, puhelin 010 831 5337

Katso myös